KẾT QUẢ THỰC HIỆC CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016 – 2020

06 Tháng Giêng 2021 1:28 CH

          Năm 2020 là năm kết thúc của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đây là năm bản lề của việc thực hiện kế hoạch 5 năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, do tình hình nắng nóng và khô hạn ở nước ta diễn ra trên diện rộng, đặc biệt là ở khu vực Tây nguyên nên đã làm cho mực nước hầu hết các hồ chứa thủy điện đều xuống rất thấp, trong đó có hồ chứa thủy điện Đại Ninh. Tuy nhiên, lượng về hồ trong 6 tháng cuối năm là khá cao, đây là yếu tố thuận lợi nhất đối với Công ty để thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 cũng như kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty thủy điện Đại Ninh luôn tập trung, tăng cường theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT được giao trong bộ chỉ tiêu kế hoạch 05 năm 2016 -2020 và tiến tới về đích các chỉ tiêu KTKT được giao trong năm 2020.

           Trong 5 năm qua, Công ty thủy điện Đại Ninh đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do Tổng công ty Phát điện 1 giao; đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân tỉnh Bình Thuận; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố thiết bị nghiêm trọng.

           Sản lượng điện sản xuất năm 2020 là: 890 triệu kWh, đạt 180% so với kế hoạch năm Tổng Công ty giao năm 2020. Tổng sản lượng điện sản xuất được trong 5 năm qua là: 5.323 triệu kWh, đây là thành quả lớn nhất của Công ty trong thời gian qua.

           Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTKT trong 5 năm qua như sau:

Stt

Các chỉ tiêu KTKT

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

KH

TH

KH

TH

KH

KH

KH

TH

KH

TH

1

Sản lượng điện (triệu kWh)

564

906

1.709

1.806

760

895

845

826

495

890

2

Hệ số khả dụng (%)

96,22

96,98

96,22

91.07

96,22

96,72

93,75

91,77

96,76

97,69

3

Tỷ lệ dừng máy do sự cố (%)

0,49

0

0,5

0,05

0,5

0,08

0,5

0,005

0,5

0

4

Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng (%)

3,29

3,02

3,28

8,88

3,29

3,2

5,75

8,22

2,74

2,31

5

Tỷ lệ điện tự dùng (%)

0,94

0,99

0,94

0,84

0,94

0,96

0,98

0,98

0,99

0,797

        Năm 2017 là năm Công ty phát sản lượng điện kỷ lục kể từ khi đi vào hoạt động (năm 2008) cho đến nay, sản lượng điện năm 2017 đạt 1,806 triệu kWh, vượt 105,7% kế hoạch Tổng Công ty giao.
        Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong các năm 2016 – 2020: Công ty đã hoàn thành toàn bộ các công tác sửa chữa lớn đã được Tổng Công ty phê duyệt, một số công trình tiêu biểu trong các năn qua: Năm 2016: hoàn thành công tác Đại tu trạm phân phối 220-110kV, Đại tu thiết bị Cửa nhận nước – Nhà van;  Năm 2017: hoàn thành công tác Đại tu tổ máy H1, Trung tu tổ máy H2; Năm 2018: hoàn thành công tác Trung tu thiết bị trạm phân phối 110kV/220kV; Năm 2019: hoàn thành công tác Đại tu tổ máy H2, Trung tu tổ máy H1; Năm 2020: hoàn thành công tác Đại tu thiết bị trạm phân phối 220kV/110kV; Đại tu thiết bị cửa nhận nước và nhà van. Ngoài ra, Công ty cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị, công trình theo lịch đã được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị và công trình vận hành an toàn, liên tục để cung cấp điện cho hệ thống điện theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia.

        Về công tác đầu tư xây dựng và đầu tư phát triển trong 5 năm qua: năm 2017 Công ty đã thực hiện hoàn thành dự án đầu tư xây dựng: nâng cấp trạm 110kV từ 63MVA lên 125MVA; Đã triển khai hoàn thành một số danh mục đầu tư phát triển: (i) Hoàn thiện kết nội tín hiệu SCADA – Nhà máy thủy điện Đại Ninh; (ii) Cải tạo hệ thống kích từ có tính dự phòng (Redundant) cho 2 tổ máy; (iii) Lắp đặt hệ thống lọc dầu online cho dầu điều khiển hai tổ máy; Công ty đang tiếp tục triển khai danh mục (i) Xây dựng hàng rào bảo vệ phía hạ lưu đập thủy điện Đại Ninh và  (ii) Lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ giám sát khai thác sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện Đại Ninh.

        Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong 5 năm qua Công ty thủy điện Đại Ninh còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để tăng cường vai trò và trách nhiệm của Công ty nói riêng và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung đối với cộng đồng. Công ty cũng thường xuyên vận động CBCNV tham gia, hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ vào quỹ phòng chống Covid-19, xây nhà tình thương, tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Lâm đồng,…với tổng số tiền là hơn 841,9  triệu đồng; với các hoạt động cụ thể như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết âm lịch cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Ninh Gia; Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức các chuyến đi từ thiện đến “Cơ sở nuôi trẻ mồ côi”, “Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức” thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; hỗ trợ cho 02 gia đình CBCNV trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bão lụt Miền Trung,…; Ngoài ra,  CBCNV Công ty cũng đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo nhân Tuần lễ hồng do EVN tổ chức trong 5 năm qua.

        Với những thành tích đã đạt được trong các năm qua và năm 2020, Công ty thủy điện Đại Ninh đã vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng Công ty Phát điện 1 đề nghị khen tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ./.

(Viết bài: Nguyễn Văn Quân)


Tin liên quan