KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, AN TOÀN, HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TRỰC TIẾP SẢN XUẤT TỪ 01/01/2020 ĐẾN 30/6/2020”

07 Tháng Tám 2020 2:48 CH

     Thực hiện theo Kế hoạch liên tịch số 07/KHLT-TĐĐNI-CĐTĐĐNI ngày 02/01/2020 Tiểu ban thi đua Công ty đã tiến hành họp phân tích, đánh giá, kiểm điểm các tổ sản xuất và các ca vận hành theo tiêu chí đã đề ra trong đợt thi đua “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả trong công tác trực tiếp sản xuất từ 01/01/2020 đến 30/6/2020”, cụ thể như sau:

* Đối với tổ sản xuất: các tổ trong phân xưởng đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo dưỡng tốt hệ thống thiết bị công trình, không có sự cố trên hệ thống thiết bị do đơn vị mình quản lý, n lực để hoàn thành vượt tiến độ trong công tác tiểu tu tổ máy H1 và H2. Sau khi xem xét tiểu ban thi đua đã trao giải nhất cho tổ Thí nghiệm điện và giải nhì cho tổ Thủy công vì có có những thành tích nổi bật như:

  • Tổ Thí nghiệm điện:

+ Chấp hành tốt các nội quy, quy định của Công ty và cấp trên;

+ Hoàn thành tốt các công tiểu tu tổ máy H1, H2; công tác thay thế sửa chữa các kim phun, thí nghiệm hệ thống điều tốc;

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ theo lịch, thực hiện tốt công tác theo dõi và thay thế thiết bị, không để xảy ra tình trạng mất an toàn cho người và thiết bị;

+ Chấp hành nghiêm túc công tác ATVSLĐ-PCCN, 5S; thực hiện tốt công tác ISO, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, văn hóa Công ty.

  • Tổ Thủy công:

+ Chấp hành tốt các nội quy, quy định của Công ty và cấp trên;

+ Thực hiện tốt các công tác hỗ trợ tiểu tu tổ máy H1, H2;

+ Giám sát tốt các công trình đang thực hiện;

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ theo lịch, không để xảy ra tình trạng mất an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện tốt công tác quan trắc, kiểm tra công trình; thực hiện kịp thời các đề xuất bên ngoài;

+ Thực hiện tốt công tác ISO, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm túc công tác ATVSLĐ-PCCN, 5S.

* Đối với ca vận hành: các ca trong phân xưởng vận hành đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vận hành tốt hệ thống thiết bị công trình, không có sự cố trên hệ thống thiết bị do đơn vị mình quản lý vận hành, thực hiện tốt công tác vận hành hồ chứa, công tác thị trường điện. Sau khi xem xét tiểu ban thi đua đã trao giải nhất cho Ca 5 và giải nhì cho Ca 2 có những thành tích nổi bật như:

  • Ca 5:

+ Tích cực trong công tác góp ý các Hướng dẫn, các Quy trình, Quy định của phân xưởng, Công ty, Tổng Công ty và EVN; góp ý nhiều ý kiến thiết thực trong công tác vận hành thị trường điện và phòng chống thiên tai;

+ Thực hiện tốt công tác vận hành và kiểm tra thiết bị, có đăng ký sáng kiến;

+ Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, không để xảy ra tình trạng mất an toàn cho con người và thiết bị;

+ Thực hiện tốt công tác ISO, 5S, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

+ Thực hiện viết bản tin đầy đủ theo Kế hoạch của Công ty về việc cấp nước hạ du tỉnh Bình Thuận trong mùa khô: Đã viết và đăng 02 bản tin trên các trang báo online Bình Thuận, Lâm Đồng và trang web Công ty.

  • Ca 2:

+ Góp ý nhiều ý kiến thiết thực trong công tác phòng chống thiên tai;

+ Thực hiện tốt công tác vận hành và kiểm tra thiết bị, có đăng ký sáng kiến;

+ Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, không để xảy ra tình trạng mất an toàn cho con người và thiết bị;

+ Thực hiện tốt công tác ISO, 5S, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Để động viên và khuyến khích phòng trào thi đua trong toàn công ty, vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, Giám đốc công ty đã có quyết định Số: 913 /QĐ-TĐĐNI để khen thưởng cho các tập thể trên với tổng số tiền thưởng là 5.800.000 đồng.

 

Một số hình ảnh trong đợt thi đua:

 

 Giữ gìn khuôn viên nhà máy xanh-sạch-đẹp

 

Nỗ lực trong sửa chữa tổ máy để hoàn thành vượt tiến độ

 

Tập trung theo dõi chạy thử nghiệm tổ máy sau tiểu tu 2020

 

Vận hành các tổ máy an toàn

(Nguyễn Viết Tài)


Tin liên quan