NỀN TẢNG TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ TẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

02 Tháng Mười Một 2023 10:53 SA

       Trong xu thế phát triển nền kinh tế số và để trở thành doanh nghiệp số, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã thực hiện công tác chuyển đổi số từ năm 2021 đến nay và bước đầu đã gặt hái được một số thành quả nhất định.

       Công ty đã áp dụng phần mềm nhật ký điện tử và đang khai thác hiệu quả các chức năng trên phần mềm giúp công tác cập nhật thông số vận hành một cách nhanh chóng và tiện lợi; việc giao ca, đăng ký công tác đều được thực hiện trên môi trường số.

       Công ty đã hoàn thành công tác “Dự án đầu tư thay mới hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) và bảo vệ tổ máy nhà máy thủy điện Đại Ninh” mang lại nhiều thuận lợi cho người vận hành cũng như công tác bảo trì, đặc biệt là việc hỗ trợ phân tích tìm nguyên nhân sự cố, hư hỏng thiết bị, giúp rút ngắn thời gian xử lý sự cố, nâng cao chất lượng về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nhà máy.

 

Hệ thống DCS mới đưa vào vận hành

         Việc áp dụng ứng dụng giám sát vận hành thông qua ứng dụng Dashboard đã giúp khai thác thông tin hiệu quả thông qua Mobile và máy tính; ứng dụng này giúp theo dõi các thông tin hữu ích phục vụ cho công tác quản lý vận hành sản xuất điện như: lưu lượng vào hồ, dung tích còn lại trong hồ chứa, dung tích phòng lũ của hồ chứa,….

 

Trang Dashboard giám sát vận hành điều tiết hồ chứa

       Thực hiện chuyển đổi số trong công tác đào tạo, Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc thi sát hạch, tổ chức khóa đào tạo, xây dựng các bài giảng điện tử trên hệ thống E-learning của EVN, Công ty đã tham gia các cuộc thi nhận thức về chuyển đổi số do Tổng công ty phát động trên hệ thống E- learning của EVNGENCO1; Công ty đã và đang tiếp tục duy trì chính sách an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013, đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đảm bảo an ninh thông tin, cơ sở dữ liệu trong chuyển đổi số.

       Ngoài ra, Công ty cũng triển khai thực hiện tốt các phần mềm dùng chung của EVN như: Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP); Phần mềm quản lý công văn, công việc (D-Office); Phần mềm quản lý nhân sự (HMRS); Phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS).

Trên đây là những kết quả đạt được về trong quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất của Công ty Thủy điện Đại Ninh, là nền tảng để Công ty trở thành doanh nghiệp số./.

Viết bài: Nguyễn Minh Trường


Tin liên quan