Tình hình dự án nâng công suất trạm 220/110kV đến tháng 9/2017

27 Tháng Chín 2017 10:05 SA

       Tiếp tục phối hợp, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện dự án Nâng công suất trạm phân phối 220/110kV NMTĐ Đại Ninh từ 63MVA lên (63+125)MVA, đến nay các hạng mục công trình đã thực hiện đến cuối tháng 8/2017 bao gồm: Cung cấp vật tư, thiết bị được 95%; công tác tổ hợp, lắp đặt trụ tháp, dầm thép đã thực hiện xong; lắp đặt thiết bị: xong; công tác kéo dây phía 110kV: 90%, 220kV: 50%.

Hình1: Dùng cẩu chuyên dụng lắp hoàn thiện thanh xà ngang phía 220kV

            Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh: thực hiện được khoảng 50%. Các tủ nội bộ: đang thực hiện đấu dây và thử nghiệm được khoảng 60%.

 

Hình 2: Nhà thầu đang thực hiện thí nghiệm thiết bị

           Các hạng mục thi công còn lại bao gồm: hoàn thiện công tác thí nghiệm thiết bị, rơ le bảo vệ, kết nối với hệ thống hiện hữu; hệ thống PCCC, tự dùng và chiếu sáng.

Hình 3: Nhà thầu đang hoàn thiện phần ống chữa cháy MBT

           Công ty đang chuẩn bị các hồ sơ để tiến hành công tác nghiệm thu lắp đặt, đóng điện; tiếp tục đôn đốc việc hoàn thiện các phận việc để hoàn thiện dự án đạt yêu cầu. Theo tiến độ sẽ đóng điện ngăn lộ 173 trong tháng 9/2017.

    Bài và ảnh: Nguyễn Chín


Tin liên quan