TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

13 Tháng Bảy 2020 9:47 SA

     

     Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Thủy điện Đại Ninh thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện gặp nhiều khó khăn: tình hình nắng nóng và khô hạn ở nước ta diễn ra trên diện rộng, đặc biệt là ở khu vực Tây nguyên nên đã làm cho mực nước hầu hết các hồ chứa thủy điện đều xuống rất thấp, trong đó có hồ chứa thủy điện Đại Ninh. Mực nước hồ đầu năm là 869,56m, thấp hơn MNDBT 10,4 m. Trong 6 tháng đầu năm, lưu lượng về hồ rất thấp 4,7 m3/s, thấp hơn hơn năm 2019 (9,64 m3/s) và thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm (10,7 m3/s). Đến 30/6, mực nước hồ là 865,4 m, cao hơn MNC 5,4 m; ngoài ra, Công ty thường xuyên phải chạy máy đáp ứng theo nhu cầu cấp nước cho hạ du tỉnh Bình Thuận, nên không chủ động hoàn toàn vào việc huy động các tổ máy,… Mặc dù vậy, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do Tổng công ty Phát điện 1 giao; đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân tỉnh Bình Thuận; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố thiết bị nghiêm trọng.

     Sản lượng điện sản xuất tháng 6 là: 27,29 triệu kWh; 6 tháng đầu năm: 168,3 triệu kWh, đạt 34 % so với kế hoạch năm Tổng Công ty giao.

     Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong 6 tháng đầu năm 2020: (i) hệ số khả dụng: thực hiện 95,48%; (ii) tỷ lệ điện tự dùng: thực hiện 1,22%; (iii) tỷ lệ dừng máy do sự cố: thực hiện 0%; (iv) tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng: thực hiện 4,525%. Do lưu lượng về hồ rất thấp, Công ty phải chạy máy theo nhu cầu cấp nước hạ du của địa phương tỉnh Bình Thuận với công suất thấp, nên tỷ lệ điện tự dùng khá cao.

     Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa: trong năm 2020, Công ty có 11 danh mục sửa chữa lớn đã được Tổng công ty giao; trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tiến hành đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa lớn, cũng như đã triển khai sửa chữa lớn các danh mục theo kế hoạch được duyệt. Công ty đã thực hiện công tác tiểu tu tổ máy H2 (từ ngày 11/5 đến 19/5/2020), và tổ máy H1 (từ ngày 08/06 đến 14/06/2020). Về tổng thể, các thiết bị sau tiểu tu đã đạt được độ tin cậy cao, vận hành ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị, công trình theo lịch đã được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị và công trình vận hành an toàn, liên tục để cung cấp điện cho hệ thống điện theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia..

     Về công tác đầu tư xây dựng và đầu tư phát triển: trong 6 tháng đầu năm Công ty không có công trình đầu tư xây dựng nào; đang triển khai thực hiện 03 danh mục đầu tư phát triển gồm: (i) Lắp đặt hệ thống lọc dầu online cho dầu điều khiển hai tổ máy; (ii) Xây dựng hàng rào bảo vệ phía hạ lưu đập thủy điện Đại Ninh (2,5 km hàng rào phía hạ lưu đập phụ số 1; một đoạn phía hạ lưu đập chính Đa Queyon và một đoạn phía hạ lưu đập phụ số 2); (iii) Lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ giám sát khai thác sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện Đại Ninh. Trong đó, việc thi công xây dựng 2,5 km hàng rào đang gặp rất nhiều khó khăn do người dân không hoàn trả lại mặt bằng lấn chiếm sử dụng trái phép thuộc quyền quản lý của Công ty (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để nhà thầu thi công (đến nay chỉ hoàn thành được khoảng 900m hàng rào phía hạ lưu đập phụ số 1). Công ty đang tiếp tục tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cũng như tiếp tục tuyên truyền đến người dân hoàn trả mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thành trong năm 2020 này.

     Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2020 Công ty thủy điện Đại Ninh còn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để tăng cường vai trò và trách nhiệm của Công ty nói riêng và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung đối với cộng đồng. Công ty cũng thường xuyên vận động CBCNV tham gia, hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ vào quỹ phòng chống Covid-19, xây nhà tình thương, tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Lâm đồng,…với tổng số tiền là 129 triệu đồng; với các hoạt động cụ thể như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết âm lịch cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Ninh Gia; Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức các chuyến đi từ thiện đến “Cơ sở nuôi trẻ mồ côi”, “Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức” thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; hỗ trợ cho 02 gia đình CBCNV trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn,…

Một số hình ảnh hoạt động của Công ty:

 

 

 

 Hình 1: PXSC đang tiến hành thay kim phun tổ máy H2

 

 

Hình 2: Thử nghiệm hệ thống chữa cháy MBT chính

 

 

Hình 3: Công ty hỗ trợ gạo cho các cơ sở Bảo trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 

 Nguyễn Lê Đức Chương


Tin liên quan