TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 04 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

31 Tháng Tám 2022 3:21 CH

 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, với việc tích nước đầy hồ vào cuối năm 2021, tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng trung bình nước về hồ Đại Ninh là 18,43 m3/s (ứng với tần suất 13,5 %), cao hơn cùng kỳ năm 2021 (14,07 m3/s) và 02 tổ máy vận hành an toàn, ổn định, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã sản xuất 871 triệu kWh, đạt 112% kế hoạch năm 2022 do Tổng công ty Phát điện 1 giao (777 triệu kWh), đạt 120% so với cùng kỳ (728 triệu kWh); cung cấp 559,2 triệu m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân tỉnh Bình Thuận; đảm bảo hai tổ máy vận hành liên tục, an toàn, tin cậy, hiệu quả.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong 8 tháng đầu năm 2022 như: hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng đều đạt kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, Công ty luôn phấn đấu vận hành tối ưu lượng nước về hồ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và địa phương tỉnh Bình Thuận để vừa đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, vừa tối ưu hóa doanh thu trong thị trường điện.

 

Hình 1: Vận hành phát điện tại phòng Điều khiển trung tâm NMTĐ Đại Ninh

Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa: trong năm 2022, Công ty có 07 danh mục/hạng mục sửa chữa lớn đã được Tổng công ty giao (trong đó có 01 danh mục được thực hiện tập trung tại Tổng công ty). Công ty đã và đang thực hiện các hạng mục sửa chữa bảo dưỡng này theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; đã dừng tổ máy H1 để kiểm tra từ ngày 07/7/2022 đến ngày 14/7/2022, và thực hiện công tác tiểu tu tổ máy H2 (từ ngày 20/07/2022 đến 27/7/2022, vượt tiến độ 2,6 ngày). Các tổ máy sau kiểm tra, tiểu tu đã đạt được độ tin cậy cao, vận hành ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị, công trình theo lịch đã được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị và công trình vận hành an toàn, liên tục và ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu hệ thống theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Trong 04 tháng cuối năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD-ĐTXD, nâng cao hiệu quả của năm 2022 do Tổng công ty giao; thực hiện tốt chủ đề năm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; tiếp tục vận hành tối ưu lượng nước về hồ, khai thác sản lượng cao hạn chế nước xả thừa, phối hợp chặt chẽ với địa phương tỉnh Bình Thuận để vừa đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, vừa tối ưu hóa doanh thu trong thị trường điện; tuân thủ các quy định về Quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước đầy hồ vào cuối năm, sẵn sàng cung ứng điện cho mùa khô năm sau./.

Nguyễn Lê Đức Chương


Tin liên quan