TÌNH HÌNH SXKD 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ THÁNG 12/2021 CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

08 Tháng Mười Hai 2021 4:41 CH

Tính đến hết 11 tháng, nhìn chung các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty thủy điện Đại Ninh đều đạt và vượt kế hoạch (KH) Tổng công ty Phát điện 1 giao. Cụ thể, sản lượng điện sản xuất là 1.167 triệu kWh, đạt 156,3 % kế hoạch năm do Tổng công ty giao (747 triệu kWh), đạt 152,3% so với cùng kỳ; tỷ lệ điện tự dùng: 0,73% (KH giao ≤ 0,99%); hệ số khả dụng 94,52% (KH giao: ≥ 94,03%); tỷ lệ dừng máy do sự cố là 0% (KH giao là 0,49%; tỷ lệ dừng máy sự cố trong mùa lũ = 0); tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng là 5,48% (KH giao là 5,48%); không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố thiết bị nghiêm trọng.

Đối với công tác sửa chữa bảo dưỡng: Trong 11 tháng, Công ty đã thực hiện hoàn thành 3 danh mục SCL; các thiết bị, công trình sau SCL đã đạt được độ tin cậy cao, vận hành an toàn và ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị, công trình theo lịch đã được phê duyệt, đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị và công trình vận hành an toàn, liên tục và ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu hệ thống theo yêu cầu của A0.

Bước sang tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD-ĐTXD, nâng cao hiệu quả năm 2021 Tổng công ty giao; thực hiện tốt chủ đề năm: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”; tiếp tục vận hành tối ưu lượng nước về hồ, khai thác sản lượng cao hạn chế nước xả tràn, phối hợp chặt chẽ với địa phương tỉnh Bình Thuận để vừa đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, vừa tối ưu hóa doanh thu trong thị trường điện, đảm bảo tích nước đầy hồ vào cuối năm; thực hiện hoàn thành và quyết toán các danh mục SCL, ĐTXD-ĐTPT theo đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và các Quy định của Bộ Y tế, UBND tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đồng thời chuẩn bị để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

Nguyễn Lê Đức Chương


Tin liên quan