Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Chi bộ Công ty Thủy điện Đại Ninh

02 Tháng Mười 2023 5:05 CH

         Chi bộ Công ty Thủy điện Đại Ninh là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Đức Trọng; được thành lập vào ngày 29 tháng 10 năm 2007; là tổ chức cơ sở Đảng trong Doanh nghiệp nhà nước. Số đảng viên ngày đầu thành lập có 8 đồng chí; qua quá trình hoạt động, có những biến động về nhân sự, đến nay Chi bộ có 25 đảng viên trên tổng số 113 cán bộ, công nhân viên, chiếm tỷ lệ 22,1%.

         Chi ủy Công ty luôn nhất quán quan điểm xây dựng tổ chức Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng đảng tại Chi bộ đạt một số kết quả nổi bật như sau:

          Đã kiện toàn chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu đơn vị; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức cơ sở đảng với cấp ủy địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Tổng công ty Phát điện 1 gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương; kịp thời thông tin, phổ biến cho cán bộ, đảng viên về các chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; tham gia Hội thi bí thư chi bộ giỏi, Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do Huyện ủy Đức Trọng tổ chức để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở và góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên trong việc học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện đạt 75% chỉ tiêu kiểm tra đảng viên năm 2023 theo kế hoạch, làm tốt công tác giám sát thường xuyên, kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khuyết điểm; bồi dưỡng, hoàn thành thủ tục đề nghị kết nạp 01 đảng viên nơi tổ sản xuất chưa có đảng viên và giới thiệu 02 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng.

Chi bộ Công ty tham gia cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 

          Những kết quả đạt được nêu trên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

 

Lê Văn Thanh


Tin liên quan