TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

22 Tháng Giêng 2020 10:36 CH

     Ngày 09/01/2020, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Phạm Viết Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch Công đoàn và đại diện Lãnh đạo các Ban, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, cùng với sự tham dự của 98 CBCNV. Hội nghị đã phát huy tính tập trung dân chủ từ cơ sở và được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

     Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động, hoạt động SXKD năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; thảo luận để thực hiện tốt: Chủ đề năm 2020 của Tổng công ty, quản lý vật tư theo hệ thống, nội dung chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả của Công ty, thực hành 5S, định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thi ATVSLĐ qua mạng, chống rác thải nhựa; góp ý sửa đổi các quy định nội bộ; góp ý hoàn thiện mọi công tác quản lý của Công ty; trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Hội nghị cũng đã thông qua và biểu quyết tán thành 100% nội dung của Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020.

 

Đại diện Lãnh đạo ENVGENCO1 cùng toàn thể CBCNV Công ty về tham dự Hội nghị

 

 

Ông Phạm Viết Hùng – TV HĐTV EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 

Đại diện Lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn EVNGENCO1 chúc Tết Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV tại Hội nghị

 

 

Lãnh đạo EVNGENCO1 chụp hình lưu niệm cùng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty

 

     Hội nghị cũng chính là cuộc đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động với Tập thể Người lao động trong Công ty. Thông qua đối thoại, CBCNV đã đưa ra những ý kiến góp ý, thắc mắc về các chế độ chính sách cho người lao động. Tất cả các ý kiến của CBCNV đều được Ông Võ Tăng Lý (Giám đốc Công ty) - đại diện Người sử dụng lao động giải đáp thỏa đáng.

                                                                                  (Phạm Văn Phú)


Tin liên quan