THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ 27/7/2017

04 Tháng Tám 2017 3:01 CH

        Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng là thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp. Nhân ngày 27/7/2017 CBCNV Công ty đã hỗ trợ 6.000.000 đồng cho các địa phương UBND xã Phú Hội, UBND xã Ninh Gia và UBND thị trấn Lương Sơn. Đồng thời, sáng ngày 27/7/2017, Đoàn thanh niên phối hợp với Chuyên môn và Công đoàn Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 5 gia đình chính sách trên đại bàn xã Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng với tổng số tiền 2.000.000 đồng.

 

Hình ảnh: Thăm hỏi gia đình chính sách ông Hà Tiến Dũng

  

Hình ảnh: Thăm hỏi gia đình chính sách ông Đặng Ngọc Ẩn

            Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà hàng năm của Công ty cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sỹ, từ tháng 8/2014 Công ty phối hợp, làm việc với UBND xã Ninh Gia đã chọn gia đình Bà Lê Thị Danh (gia đình Liệt sỹ - con mẹ Việt Nam anh Hùng, có điều kiện đặc biệt khó khăn) tại thôn Kinh tế mới, xã Ninh Gia, hàng tháng Công ty đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình bà Lê Thị Danh với số tiền 500.000 đồng/tháng.

 

Hình ảnh: Đại diện Công ty và UBND xã Ninh Gia thăm hỏi, tặng quà gia đình Bà Lê Thị Danh.

            Đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình rất vui mừng và biết ơn Công ty đã quan tâm, giúp đỡ, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống cho gia đình.

 PV.LÊ VĂN CƯỜNG


Tin liên quan