THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ 27/7/2019

07 Tháng Tám 2019 9:47 SA

     Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, trong tháng 6/2019, Công ty đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với số tiền 8.000.000 đồng và Thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với số tiền 2.000.000 đồng. Nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ năm 2019, Công đoàn Công ty phối hợp với Chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền 2.500.000 đồng.

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ông Nguyễn Chí Thông

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ông Nguyễn Quyền

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ông Nguyễn Vũ Khanh

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách bà Trần Thị Liên

 Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà hàng năm của Công ty cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh -  Liệt sỹ, từ tháng 8/2014 Công ty phối hợp, làm việc với UBND xã Ninh Gia chọn gia đình Bà Lê Thị Danh (gia đình Liệt sỹ - con mẹ Việt Nam anh hùng, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn) tại thôn Kinh tế mới, xã Ninh Gia và từ tháng 8/2018 chọn thêm gia đình bà Phạm Thị Thủy (gia đình bệnh binh, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn) tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, hàng tháng Công ty đến thăm hỏi và hỗ trợ 2 gia đình này với số tiền 500.000 đồng/tháng/gia đình.

  

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách bà Phạm Thị Thủy

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách bà Lê Thị Danh 

          Đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình rất vui mừng, cảm ơn và ghi nhận tấm lòng quý báu của Công ty đã quan tâm, giúp đỡ, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống./.

 

LÊ VĂN CƯỜNG


Tin liên quan