THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ 27/7/2020

03 Tháng Tám 2020 8:32 SA

     Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7/2020, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Chuyên môn Công ty Thủy điện Đại Ninh đã phối hợp với Chính quyền địa phương xã Ninh Gia tổ chức thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho 6 gia đình chính sách trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền 3.000.000 đồng.

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Ông Hoàng Trọng Sỹ

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Ông Trần Phước Minh

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Ông Lê Sỹ Huy

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Bà Phạm Thị Chọn

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Bà Phạm Thị Mỵ

 

Hình ảnh: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Ông Trần Thế

 

          Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà hàng năm của Công ty cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh -  Liệt sỹ, hiện nay Công ty đang hỗ trợ cho 04 gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ, con mẹ Việt Nam anh hùng, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn tại xã Ninh Gia và xã Phú Hội với số tiền 500.000 đồng/tháng/gia đình (gồm các gia đình: Bà Lê Thị Danh, Bà Bùi Thị Sen, Bà Lê Thị Cúc, Bà Hồ Thị Thứ).

            Đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình rất vui mừng, cảm ơn và ghi nhận tấm lòng quý báu của Công ty đã quan tâm, giúp đỡ, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống./.

(Phạm Văn Phú)


Tin liên quan