THU XẾP ĐỦ VỐN CHO HOẠT ĐỘNG SXKD, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN,THỰC HIỆT TỐT NGHĨA VỤ NỘP NSNN CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

15 Tháng Chín 2020 4:40 CH

     Trong những tháng đầu năm 2020, Tập đoàn điện lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Phát điện 1, Công ty thủy điện Đại Ninh nói riêng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thêm vào đó nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, đặc biệt là khu vực Tây nguyên ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất của Công ty trong những tháng qua. Nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trong lĩnh vực tài chính, Công ty thủy điện Đại Ninh đã và đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ tính đến 31/08/2020 như sau:

     Công tác thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng trong năm 2020 Công ty không có công trình nào;  Công tác kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển trong năm 2020 với tổng giá trị là 5.545 triệu đồng cho 03 danh mục đầu tư phát triển gồm: (i) Lắp đặt hệ thống lọc dầu online cho dầu điều khiển hai tổ máy, (ii) Xây dựng hàng rào bảo vệ phía hạ lưu đập thủy điện Đại Ninh, (iii) Lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ giám sát khai thác sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện Đại Ninh. Trong tháng 8/2020, danh mục hệ thống lọc dầu online cho dầu điều khiển hai tổ máy đã nghiệm thu và đưa vào vận hành, được Tổng công ty cấp vốn trong tháng 8/2020 và tiến hành thanh toán cho nhà thầu theo đúng tiến độ hợp đồng; các hạng mục khác đang triển khai và hoàn thành trong quý 4/2020.

     Thu xếp vốn cho công tác bảo dưỡng, quyết toán các công trình sửa chữa lớn: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 của Công ty gồm có 11 danh mục công trình với tổng giá trị kế hoạch Tổng công ty giao là 40 tỷ đồng. Công ty cũng đã và đang triển khai thực hiện các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo các công trình hoàn thành trong quý 4/2020, đồng thời đã chuẩn bị trước các công việc tập hợp hồ sơ đề nghị Tổng công ty cấp vốn khi công trình được quyết toán. Trong đó có 03 hạng mục công trình sửa chữa lớn thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Tổng công ty và đã được Tổng công ty phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công ty cũng đã chủ động liên hệ, kịp thời cung cấp hồ sơ khi công trình hoàn thành để Tổng công ty kiểm tra, phê duyệt và cấp vốn.

     Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh khác: Định kỳ cuối mỗi tháng, Công ty luôn tập hợp chi phí phát sinh trong tháng, theo dõi vốn sản xuất kinh doanh Tổng công ty tạm cấp định kỳ, kịp thời làm công văn đề nghị Tổng công ty cấp vốn bổ sung nếu có, nhằm ổn định nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

     Bên cạnh việc tập hợp chi phí, thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, đối với các chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, sửa chữa lớn, bằng tiền khác Công ty đã thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm 10%, Công ty cũng luôn quan tâm đến việc rà soát các vật tư, thiết bị tồn kho, kém phẩm chất, đảm bảo không có vật tư thiết bị tồn đọng, kém, mất phẩm chất, bên cạnh đó công ty cũng tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu nhằm mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

     Việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN luôn được Công ty quan tâm hàng đầu, đảm bảo thực hiện kê khai, nộp thuế đúng và đầy đủ, tính đến 31/8/2020, Công ty thủy điện Đại Ninh đã nộp cho NSNN hơn 66 tỷ đồng (đạt 46,8% so với cùng kỳ năm 2019) được phân bổ cho ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh Thuận.

     Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong cuối năm 2020 của Công ty thủy điện Đại Ninh dự báo sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn: Mực nước hồ vẫn đang ở mức thấp; Đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong công tác tài chính thu xếp vốn, do vậy, hơn lúc nào hết toàn thể CBCNV Công ty cần phát huy hơn nữa tinh thần “Trách nhiệm, đoàn kết, năng động, hiệu quả” của mỗi tập thể và từng cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng công ty đã giao cho một năm 2020 đầy gian nan, thử thách.

 

                                                                                                Nguyễn Thị Bích Huyền


Tin liên quan